Odzyskiwanie danych

Nasza firma zajmuje się odzyskiwaniem danych z dysków, kart pamięci oraz innych nośników pamięci. Każdemu może zdarzyć się utrata cennych informacji bez których nie będziemy mogli wykonywać swojej pracy.
Aby zabezpieczyć się przed wszystkimi czynnikami powodującymi utratę danych zalecamy wykonywanie okresowych kopii bezpieczeństwa istotnych dla Państwa informacji.

Uszkodzenia logiczne:
Pojawiają się gdy doszło do naruszenia integralności struktury logicznej danych. Sam nośników nie uległ uszkodzeniu.

Najczęstsze przyczyny:
– działanie wirusa,
– problemy z partycją spowodowanej np przez nagły restart komputera,
– przerwa w dostawie energii elektrycznej,
– skoki napięcia,
– błędy oprogramowania.
– przypadkowa kasacja danych.

Uszkodzenie mechaniczne / fizyczne
Mamy z nimi do czynienia gdy doszło do uszkodzenia elementów mechanicznych lub elektroniki dysków twardych.
Odzyskanie danych z dysku twardego wymaga wtedy użycia nowoczesnych technologii i warunków laboratoryjnych.

USUWANIE DANYCH
W ramach naszej działalności oferujemy Państwu także skorzystanie z usługi „usuwanie danych” polegającej na nieodwracalnym usunięciu (zamazaniu) danych, które wg. Państwa powinny ulec całkowitemu zniszczeniu.

TOP