Ramzes Amortyzacja

Amortyzacja EWIDENCJA, PLAN AMORTYZACYJNY

Przyjazny program wspomagający rejestrację środków trwałych i naliczanie odpisów amortyzacyjnych.

 • zakres:
  • prowadzenie kartoteki środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków nisko cennych (wyposażenia)
  • prowadzenie amortyzacji w ujęciu księgowym (bilansowa) i podatkowym (podatkowa)
  • obsługa amortyzacji metodą: liniową, degresywną z automatycznym przejściem na metodę liniową, jednorazową, indywidualną dla środków ulepszanych
  • automatyczne tworzenie i aktualizacja rocznego planu amortyzacji
  • obsługa środków amortyzowanych przed rozpoczęciem pracy na programie
 • operacje
  • zatwierdzanie środka do wyliczania amortyzacji i umorzenia
  • zawieszenie amortyzacji środka trwałego
  • jednorazowe lub okresowe umorzenie środka
  • przeprowadzenie likwidacji, sprzedaż środka, zmiany / aktualizacji wartości środka
  • rejestrowanie historii kolejnych zdarzeń danego środka
 • wydruki:
  • Ewidencja środków trwałych
  • wydruk dokumentów potwierdzających przeprowadzone operacje na środkach trwałych
  • zestawienie roczne – plan amortyzacji
  • zestawienie zmian wartości środków z możliwością filtrowania według kontrahentów, operatorów, grup i lokalizacji oraz umorzenia wykonane w podziale na grupy własne
 • inne:
  • prowadzenie dodatkowych kartotek (grupy własne, pracownicy, lokalizacje)
  • możliwość numeracji dokumentów od wybranego numeru
  • obsługa historii odpisów amortyzacyjnych

    

 • Tagi: Ramzes Amortyzacja, Program do amortyzacji, Oprogramowanie Ramzes, Program Amortyzacja Ramzes, Amortyzacja oprogramowanie