Ramzes e-Dokumenty

Amortyzacja e-DOKUMENTY – e-DEKLARACJE

Program e-Dokumenty służy do usprawnienia pracy w zakresie tworzenia i wysyłania dokumentów podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym (m.in. Certum, Sigillum, Szafir).

Wszystkie operacje związane z podpisywaniem, wysyłaniem i odbieraniem UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru) są wykonywane z poziomu programu. Nie ma potrzeby wykorzystywania dodatkowego programu do składania podpisu. Aby sygnować wybraną deklarację wystarczy ją wskazać oraz zatwierdzić podpis podając kod PIN do karty kryptograficznej.

Aktualnie program umożliwia podpisywanie:

 • dokumentów związanych z podatkiem od towarów i usług (VAT):
  • druk pełnomocnictwa UPL-1(1)
  • druk zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa OPL-1(1)
  • zgłoszenie rejestracyjne VAT-R
  • deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-7D (także bez użycia e-podpisu)
  • informacje podsumowujące VAT-UE, VAT-UEK

 • dokumentów związanych z kadrami i płacami:
  • deklaracje PIT – 4R
  • deklaracje PIT – 11
  • deklaracje PIT – 40
  • deklaracje PIT – 8C, PIT – 8AR

  Program e-Dokumenty funkcjonuje wyłącznie w integracji z modułami Aplikacji Ramzes. Po wykupieniu licencji uruchomiona zostaje możliwość składania podpisu elektronicznego we wszystkich posiadanych modułach Aplikacji Ramzes.