Ramzes IGD

e-Dokumenty PIERWSZY W POLSCE SYSTEM W PEŁNI ZINTEGROWANY Z DLUGI.INFO.

Moduł organizujący współpracę Aplikacji Ramzes z Internetową Giełdą Długów (IGD).

Ramzes IGD to moduł Aplikacji Ramzes odpowiadający za komunikację pomiędzy systemem a internetową giełdą długów portalu dlugi.info.

Dzięki Ramzes IGD użytkownicy Aplikacji bezpośrednio z systemu mają możliwość:

 • wystawiania na sprzedaż poprzez dlugi.info niezapłaconych faktur/wierzytelności
 • usuwać wystawione wcześniej dokumenty na dlugi.info
 • monitorować oferty sprzedaży faktur/wierzytelności wystawionych przez innych przedsiębiorców
  • Rozwiązania zastosowane w Ramzes IGD w znaczący sposób przyspieszają korzystanie z dobrodziejstw serwisu dlugi.info Rozpoczęcie korzystania z dlugi.info wymaga rejestracji i założenia konta, która inicjowana jest z Aplikacji Ramzes.
   Późniejszy eksport wierzytelności, bieżący podgląd stanu sprzedaży wierzytelności, jak i w końcu kasowanie wykupionych dokumentów odbywa się także bezpośrednio z menu Aplikacji. Sprzedaż wierzytelności (po uruchomieniu Ramzes IGD ) możliwa jest w modułach finansowo-księgowych oraz sprzedażowych Aplikacji Ramzes.

   Ramzes – Sprzedaż i Ramzes – Magazyn wzbogacone są o wyjątkowo przydatną funkcję. Dzięki stałemu połączeniu z bazą dlugi.info już w chwili wystawienia dokumentu operator Aplikacji otrzymuje sygnał o obecności kontrahenta na dlugi.info.

   W zależności od indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa istnieje możliwość zastosowania kliku poziomów kontroli wierzytelności.
   W tym zakresie Aplikacja umożliwia:

   • całkowite pominięcie kontroli
   • informowanie o efektach monitoringu
   • blokownie wystawienia faktury dla kontrahentów obecnych na dlugi.info
   • blokowanie wystawie faktury o określonej wysokości dla kontrahentów obecnych na dlugi.info

    

TOP