Ramzes Księgi Handlowe Rejestrator

Księgi Handlowe Rejestrator PLAN KONT, DEKLARACJE, ROZRACHUNKI

Wygodny program do wprowadzania dokumentów na stacji niepołączonej sieciowo z programem głównym.

kartoteki: kontrahentów, pracowników i udziałowców, filii, urzędów skarbowych
banków, stawek podatku VAT, kursów walut oraz kartotek własnych definiowanych

 • operacje:
  • łatwa rejestracja zdarzeń gospodarczych w dziennikach z automatycznym odzwierciedleniem zapisów na kontach i w rejestrach VAT
  • predefiniowany plan kont
  • rozliczanie rozrachunków (w tym walutowych), obsługa różnic kursowych i przeszacowań
  • definiowane własnych typów dokumentów: rejestrów VAT, dzienników tematycznych, wzorów księgowań
  • obsługa międzyokresowego rozliczania kosztów
  • import dokumentów rejestrowanych w innych programach Aplikacji Ramzes
 • raporty i sprawozdania:
  • zestawienie obrotów i sald, zapisów na kontach oraz obrotów kont

  • zestawienia i sprawozdania finansowe (m.in. Bilans oraz Rachunek zysków i strat)
  • sprawozdanie F-01
  • noty odsetkowe, wezwania do zapłaty, potwierdzenia sald
  • zestawienia walutowe
  • eksport wybranych raportów do arkuszy kalkulacyjnych

    

 • Tagi: Księga Handlowa Rejestrator, Ramzes Księgi Handlowe Rejestrator, Oprogramowanie Ramzes Rejestrator

  TOP