Ramzes Księgi Handlowe

Księgi Handlowe PLAN KONT, DEKLARACJE, ROZRACHUNKI

Profesjonalny program do prowadzenia pełnej księgowości zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości we wszystkich typach przedsiębiorstw.

kartoteki: kontrahentów, pracowników i udziałowców, filii, urzędów skarbowych,
banków, stawek podatku VAT, kursów walut oraz kartotek własnych definiowanych

 • operacje:
  • łatwa rejestracja zdarzeń gospodarczych w dziennikach z automatycznym odzwierciedleniem zapisów na kontach i w rejestrach VAT
  • predefiniowany plan kont
  • rozliczanie rozrachunków (w tym walutowych), obsługa różnic kursowych i przeszacowań
  • definiowane własnych typów dokumentów: rejestrów VAT, dzienników tematycznych, wzorów księgowań
  • obsługa międzyokresowego rozliczania kosztów
  • import dokumentów rejestrowanych w innych programach Aplikacji Ramzes
 • raporty i sprawozdania:
  • zestawienie obrotów i sald, zapisów na kontach oraz obrotów kont

  • zestawienia i sprawozdania finansowe (m.in. Bilans oraz Rachunek zysków i strat)
  • sprawozdanie F-01
  • noty odsetkowe, wezwania do zapłaty, potwierdzenia sald
  • zestawienia walutowe
  • eksport wybranych raportów do arkuszy kalkulacyjnych
 • rozliczanie podatków:
  • obliczanie (miesięcznie i kwartalnie) zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych – CIT i osób fizycznych – PIT (wydruk skrócony), wydruk zeznań rocznych, obsługa wspólników ze zmiennymi udziałami
  • obsługa: deklaracji dla podatku od towarów i usługVAT-7, VAT-7K, VAT-7D (załączniki: ORZ-ZU, VAT-ZZ, VAT-ZT) oraz VAT-UE, VAT-UEK, rejestrów WDT, WNT, WŚU, proporcji (art. 90 i 91 ustawy o VAT); wydruk not korygujących

  Program można rozszerzyć o Rejestrator, umożliwiający ewidencję dokumentów na innym komputerze (np. poza siecią) i ich import do Ksiąg Handlowych.

   

 • Tagi: Ramzes Księgi Handlowe, Program Księgi Handlowe, Oprogramowanie Ramzes, Program do Pełnej Księgowości, Program Księga Handlowa, Ramzes Księga Handlowa, Księga Handowa oprogramowanie, Oprogramowanie Ramzes, Księga Handlowa

  TOP