Magazyn MAGAZYN, SPRZEDAŻ, KASA, NALEŻNOŚCI
Profesjonalny system do prowadzenia gospodarki magazynowej oraz sprzedaży we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw.
Wybrane funkcje programu:

 • pełna obsługa magazynu:
  • obsługa metody FIFO lub LIFO
  • obsługa dokumentów magazynowych: PZ, WZ, MP, MW, RW
  • inwentaryzacja, bilans otwarcia (IN, BO)
  • wielomagazynowość
  • współpraca z klawiaturowym czytnikiem kodów kreskowych
 • pełna obsługa sprzedaży:
  • tworzenie i wydruk dokumentów handlowych: faktura VAT, korygująca, faktura RR, walutowa, zaliczkowa, wewnętrzna, marża
  • możliwość wystawienia faktury zbiorczej – do kilku dokumentów WZ
  • generowanie dokumentów cyklicznych
  • obsługa maski numeru wszystkich typów dokumentów (indywidualny wzór numeru); możliwość wyboru numeracji miesięcznej lub rocznej (przy rozpoczęciu pracy z programem lub na przełomie roku kalendarzowego)
  • tworzenie systemu cenników, rabatów i upustów przypisanych grupie kontrahentów lub towarów
  • obsługa drukarek fiskalnych: Posnet – PF-301, Posnet – PF-301/2, Posnet – THERMAL, Posnet TEMO, Elzab – FP-600A, Elzab – OMEGA, Emar – duo pro, Emar Printo 57 T, OPTIMUS IC VIVO, INNOVA Profit, INNOVA Market, Novitus VENTO; druk paragonów fiskalnych oraz raportów fiskalnych
  • wydruk poleceń przelewu do faktur sprzedażowych
  • deklaracja INTRASTAT (wywóz/przywóz)
 • pełna obsługa kasy:
  • tworzenie dokumentów KP, KW, raportów kasowych
  • automatyczny wydruk dokumentów kasowych do faktur gotówkowych
 • całkowita kontrola należności:
  • rozliczenie dokumentów w oparciu o kasę i bank
  • generowanie wezwań do zapłaty wraz z odsetkami
  • przeglądanie i wydruk list nierozliczonych faktur
 • wydruk polecenia przelewu do faktur zakupowych
 • rejestracja przelewów obcych oraz ewidencjonowanie wpłat i wypłat bankowych
 • możliwość tworzenia szeregu raportów i zestawień: rejestr sprzedaży i zakupu, raport kasowy, raporty magazynowe; możliwość filtrowania żądanych zestawień według dat, kontrahentów, typów dokumentów, magazynów i towarów; eksport zestawień do arkuszy kalkulacyjnych
 • ścisła integracja z programami finansowo-księgowymi Aplikacji Ramzes
 • możliwość poszerzenia uprawnień o funkcję Zamówień, umożliwiającą ewidencję zamówień złotówkowych oraz walutowych od dostawców i odbiorców
 • brak ograniczeń w zakresie ilości wprowadzanych kontrahentów, towarów, cenników, magazynów oraz wystawianych dokumentów

System dostępny także w wersjach:

 • Magazyn PLUS – porzeszony o funkcje:
  • tworzenie zamówień złotówkowych/walutowych od odbiorcy
  • tworzenie zamówień złotówkowych/walutowych do dostawcy
  • realizacja zamówień fakturą Vat/Vat UE
  • kopiowanie stworzonych zamówień
  • wydruk faktury Pro Forma na podstawie zamówienia od odbiorcy
  • generator zamówień do dostawcy na podstawie zamówień od odbiorców, stanów minimalnych/maksymalnych, rozchodów w magazynie
 • Magazyn BIZNES – porzeszony o funkcje:
  • funkcje programu Magazyn PLUS
  • tworzenie faktur VAT w walucie obcej dla polskiego kontrahenta
  • wydruk faktury UE w języku angielskim (możliwość zmiany języka na niemiecki, francuski, portugalski, czeski)
  • Cenniki walutowe
  • moduł Produkcja:
   • tworzenie opisów procesów produkcyjnych (receptur określanych w specyfikacji), które są przechowywane w tzw. katalogach
   • wyliczanie kosztów robocizny (stanowisk), sprzętu, innych elementów
   • obsługa zleceń produkcyjnych zawierających dane o ilości i rodzaju wyrobów do wykonania
   • kalkulacja ceny produktu na podstawie kosztu materiałów, ew. robocizny i sprzętu
   • montaż oraz demontaż produktów
   • planowanie produkcji (lista brakujących materiałów)
   • analiza zleceń produkcyjnych (planowanych, na produkcji, zrealizowanych)
   • analiza kosztów robocizny (stanowisk), zużycia materiałów, sprzętu, innych elementów
   • przeglądanie stanów magazynowych oraz pełnej historii materiałów i produktów

 

Zobacz zestawienie różnic dotyczących podstawowych funkcji w programach sprzedażowych.

TOP