Ramzes PKPiR

PKPiR KSIĘGA, EWIDENCJA, PODATKI, DEKLARACJE
Przyjazny system obsługujący uproszczoną księgowości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
 • kartoteki: kontrahentów, pracowników i udziałowców, filii, urzędów skarbowych (adresy i numery kont bankowych), banków, rejestrów oraz stawek VAT
 • zakres:
  • równoległe prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów oraz rejestrów VAT
  • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu (kilometrówka)
  • obsługa sprzedaży bezrachunkowej „strukturą zakupów”
  • obsługa remanentów (uwzględniane w deklaracjach PIT5)
  • obsługa najmu w ramach firmy
  • prowadzenie rozrachunków dokumentów przychodowo-rozchodowych
  • programowanie stałych wzorów zdarzeń gospodarczych
  • obsługa kont umożliwiających analizę kosztów
  • import dokumentów z programów Aplikacji Ramzes; współpraca w wybranymi systemami bankowości internetowej
 • raporty i sprawozdania:
  • drukowanie Księgi według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów
   (opcjonalnie wydruk w poziomie w A4 oraz ze wskazaniem pojedynczych stron)

  • drukowanie raportów dotyczących: księgi, pojazdów,wyposażenia, przychodów i zestawienia rocznego,
  • sporządzanie przelewów przychodzących i wychodzących;
  • eksport wybranych raportów do arkuszy kalkulacyjnych.
 • rozliczanie podatków
  • obliczanie zaliczek (miesięcznie i kwartalnie) na podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT (wydruk skrócony), wydruk zeznań rocznych, obsługa wspólników ze zmiennymi udziałami
  • obsługa deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7, VAT-7K, VAT-7D (załączniki: ORZ-ZU, VAT-ZZ, VAT-ZT) oraz VAT-UE, VAT-UEK, obsługa rejestrów WDT, WNT, WŚU, i proporcji (art. 90 i 91 ustawy o VAT), prowadzenie ewidencji VAT marża (handel lub komis), sporządzanie not korygujących.
  • wysyłanie e-Deklaracji (we współpracy z e-Dokumentami)

  Program można rozszerzyć o Rejestrator, który pozwala na ewidencję dokumentów na innym komputerze (np. poza siecią) i ich import do PKPiR

   

Tagi: Program PKPiR, Ramzes PKPiR, Książka przychodów i rozchodów, Oprogramowanie Ramzes, uproszczona księgowość

TOP