Ramzes Ryczałt Rejestrator

RYCZAŁT Rejestrator EWIDENCJA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH
Wygodny program do wprowadzania dokumentów na stacji niepołączonej sieciowo z programem głównym.
 • kartoteki: kontrahentów, pracowników i udziałowców, filii, urzędów skarbowych (adresy i numery kont bankowych), banków, rejestrów oraz stawek VAT
 • zakres:
  • równoległe prowadzenie ewidencji przychodów według stawek: 3%, 5.5%, 8.5%, 17% i 20% a także rejestrów VAT. Istnieje również możliwość rejestrowania kwot przychodu opodatkowanych według stawki 10% związanych z obrotem nieruchomościami
  • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu (kilometrówka)
  • obsługa sprzedaży bezrachunkowej „strukturą zakupów”
  • obsługa najmu w ramach firmy
  • programowanie stałych wzorów zdarzeń gospodarczych
  • import dokumentów z programów Aplikacji Ramzes
  • współpraca w wybranymi systemami bankowości internetowej
 • raporty i sprawozdania:
  • drukowanie Ewidencji Przychodów według obowiązującego wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów
  • raporty dotyczące: ewidencji, pojazdów, wyposażenia, przychodów i zestawienia rocznego
  • sporządzenie na koniec miesiąca wydruku z wyliczeniem należnego zryczałtowanego podatku
  • sporządzanie przelewów przychodzących i wychodzących
  • eksport wybranych raportów do arkuszy kalkulacyjnych

Tagi: Program do Ryczałtu, Ramzes Ryczałt Rejestrator, Ryczałt Rejestrator, Oprogramowanie Ramzes

TOP