Ramzes Ryczałt

RYCZAŁT EWIDENCJA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH
Przejrzysty program do prowadzenia uproszczonej księgowości dla podatników objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
 • prowadzenie kartotek:
  kontrahentów, pracowników i udziałowców, filii, urzędów skarbowych (adresy i numery kont bankowych), banków, rejestrów oraz stawek VAT
 • zakres:
  • równoległe prowadzenie ewidencji przychodów według stawek: 3%, 5.5%, 8.5%, 17% i 20% a także rejestrów VAT. Istnieje również możliwość rejestrowania kwot przychodu opodatkowanych według stawki 10% związanych z obrotem nieruchomościami
  • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu (kilometrówka)
  • obsługa sprzedaży bezrachunkowej „strukturą zakupów”
  • obsługa najmu w ramach firmy
  • programowanie stałych wzorów zdarzeń gospodarczych
  • import dokumentów z programów Aplikacji Ramzes; współpraca w wybranymi systemami bankowości internetowej
 • raporty i sprawozdania:
  • drukowanie Ewidencji Przychodów według obowiązującego wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów
  • raporty dotyczące: ewidencji, pojazdów, wyposażenia, przychodów i zestawienia rocznego
  • sporządzenie na koniec miesiąca wydruku z wyliczeniem należnego zryczałtowanego podatku
  • sporządzanie przelewów przychodzących i wychodzących
  • eksport wybranych raportów do arkuszy kalkulacyjnych
 • rozliczanie podatków:
  • obliczanie i drukowanie deklaracji PIT-28 wraz załącznikami PIT-28/A, PIT-28/B oraz zeznania rocznego PIT-36
  • obsługa deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7, VAT-7K, VAT-7D (załączniki: ORZ-ZU, VAT-ZZ, VAT-ZT) oraz VAT-UE, VAT-UEK, obsługa rejestrów WDT, WNT, WŚU, sporządzanie not korygujących
  • wysyłanie e-Deklaracji (we współpracy z e-Dokumentami)

Program można rozszerzyć o Rejestrator, umożliwiający ewidencję dokumentów na innym komputerze (np. poza siecią) i ich import do Ryczałtu.

TOP