Sprzedaż RACHUNKI, FAKTURY, KASA, NALEŻNOŚCI

Oprogramowanie do obsługi sprzedaży we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw nieprowadzących magazynu.

Wybrane funkcje programu:


 • pełna obsługa sprzedaży:

  • tworzenie i wydruk dokumentów handlowych: rachunku uproszczonego, faktura VAT, korygująca, walutowa, zaliczkowa
  • obsługa maski numeru wszystkich typów numeru dokumentów (indywidualny wzór numeru); możliwość wyboru numeracji miesięcznej lub rocznej (przy rozpoczęciu pracy z programem lub na przełomie roku kalendarzowego)
  • tworzenie systemu cenników, rabatów i upustów przypisanych grupie kontrahentów lub towarów
  • obsługa drukarek fiskalnych: Posnet – PF-301, Posnet – PF-301/2, Posnet – THERMAL, Posnet TEMO, Elzab – FP-600A, Elzab – OMEGA, Emar – duo pro, Emar Printo 57 T, OPTIMUS IC VIVO, INNOVA Profit, INNOVA Market, Novitus VENTO; druk paragonów fiskalnych oraz raportów fiskalnych

 • pełna obsługa kasy:

  • tworzenie dokumentów KP, KW, raportów kasowych
  • automatyczny wydruk dokumentów kasowych do faktur gotówkowych

 • całkowita kontrola należności:

  • rozliczenie dokumentów w oparciu o kasę i bank
  • generowanie wezwań do zapłaty wraz z odsetkami
  • przeglądanie i wydruk list nierozliczonych faktur

 • rejestracja przelewów obcych oraz ewidencjonowanie wpłat i bankowych
 • możliwość tworzenia szeregu raportów i zestawień: rejestr sprzedaży, raport kasowy; możliwość filtrowania żądanych zestawień według dat, kontrahentów, typów dokumentów i towarów; eksport zestawień do arkuszy kalkulacyjnych
 • ścisła integracja z programami finansowo-księgowymi Aplikacji Ramzes
 • możliwość poszerzenia uprawnień o funkcję Zamówień, umożliwiającą ewidencję zamówień złotówkowych i walutowych od odbiorców
 • możliwość upgrade’u do Ramzes – Magazynu z zachowaniem danych
 • brak ograniczeń w zakresie ilości wprowadzanych kontrahentów, towarów oraz wystawianych dokumentów

System dostępny także w wersjach:

 • Sprzedaż PLUS jest porzeszony o funkcje:
  • tworzenie zamówień złotówkowych/walutowych od odbiorcy
  • realizacja zamówień fakurą Vat/Vat UE
  • kopiowanie stworzonych zamówień
  • wydruk pro formy na podstawie zamówienia

 • Sprzedaż BIZNES jest porzeszony o funkcje:
  • funkcje programu Sprzedaż PLUS
  • tworzenie faktur VAT w walucie obcej dla polskiego kontrahenta
  • kartoteka kursów walut
  • wydruk faktury UE w języku angielskim (możliwość zmiany języka na niemiecki, francuski, portugalski, czeski)
  • cenniki walutowe

 

Zobacz zestawienie różnic dotyczących podstawowych funkcji w programach sprzedażowych.

TOP