WA-PRO – nowa wersja 8.00.0

/ / Programy

WERSJA 8.00.0 JUŻ DOSTĘPNA !
Posiadanie aktualnej wersji systemu Asseco WAPRO zapewnia:

 Gwarancję zgodności systemu z obowiązującymi przepisami prawnymi
 Dostęp do najnowszych funkcjonalności wprowadzonych do systemu
 Coraz bardziej ergonomiczny oraz nowoczesny interfejs użytkownika
 Możliwość współpracy z innymi produktami oferowanymi przez markę Asseco WAPRO
 Bezpłatny dostęp do pomocy telefonicznej świadczonej przez specjalistów Asseco WAPRO