Programy WAPRO

Programy Asseco WAPRO to jedne z najlepszych na naszym rynku programów do zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wspierają one pracę działów: sprzedaży, finansów i księgowości, kadr oraz pracowników mobilnych. Oprogramowanie Asseco WAPRO można wykorzystać w każdej branży, systemy cechuje prosta instalacja, łatwa konfiguracja i intuicyjna obsługa. Programy są stale rozwijane i udoskonalane zgodnie z rosnącymi potrzebami Klientów, aby stanowiły nowoczesne narzędzia do zarządzania współczesną firmą.

Od początku istnienia marki (1994 r.) z programów Asseco WAPRO skorzystało już ponad 68 tysięcy firm, a liczba sprzedanych licencji oprogramowania przekroczyła 250 tysięcy.

Zarządzanie firmą w oparciu o programy Asseco WAPRO cechuje

 • wysoka jakość relacji z klientami
 • wygodne i sprawne kontakty zewnętrzne
 • ład, porządek oraz automatyzacja pracy
 • pomoc w podejmowaniu właściwych decyzji biznesowych

Oprogramowanie Asseco WAPRO to:

 • Optymalne wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa
 • Obniżenie kosztów zarządzania dzięki automatyzacji pracy
 • Możliwość precyzyjnego planowania i bieżącej kontroli stanu finansów firmy
 • Wyższa jakość obsługi klienta
 • Ułatwienie ekspansji na nowe rynki
 • Dostęp do nowoczesnych technologii mobilnych
 • Pomoc dla początkującego biznesmena
 • Wybór programu

Programy Asseco WAPRO pozwalają na ochronę danych przed dostępem osób niepowołanych poprzez możliwość zdefiniowania systemu haseł i identyfikacji użytkownika. Aplikacje wyposażone są w moduł do kontroli i autokorekty danych oraz w mechanizm tworzenia skompresowanych zapasowych kopii.

Wybór programu dla mnie

W zależności od udostępnionej funkcjonalności, programy oferowane są w pięciu liniach produktowych.
Oprogramowanie Wapro Start Asseco WAPRO START
Zestaw prostych aplikacji przeznaczony dla początkującej, małej firmy usługowo-handlowej. Każda z aplikacji umożliwia pracę wyłącznie na pojedynczym stanowisku. Uruchomienie oraz poznanie obsługi oprogramowania nie stwarza problemów również niedoświadczonym użytkownikom komputerów.
Aplikacje Wapro Biznes Asseco WAPRO BIZNES
Linia produktów przeznaczona dla rozwijających się firm, zatrudniających kilku i więcej pracowników. Zawiera moduły funkcjonalne dedykowane różnym działom firmy, znakomicie wspierając i koordynując codzienną działalność całej organizacji. Umożliwia współpracę wielu użytkowników w ramach sieci komputerowej (wyjątkiem jest WF-KaPeR dla DOS).
Program Wapro Prestiż Asseco WAPRO PRESTIŻ
Zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem, przeznaczony dla najbardziej wymagających klientów. Znakomicie automatyzuje codzienną pracę nawet złożonej organizacji. Wspiera również menedżerów w podejmowaniu decyzji, udostępniając nowoczesne metody wielowymiarowej analizy danych. Umożliwia pracę w sieci lokalnej jak i przez Internet.
Programy Wapro Biuro Asseco WAPRO BIURO
Linia produktów dedykowana dla Biur Rachunkowych. Jest to linia Asseco WAPRO BIZNES, uzupełniona o specyficzne funkcje ułatwiające i automatyzujące proces obsługi licznych klientów biura. Umożliwia pracę w sieci lokalnej jak i przez Internet oraz obsługę dowolnej liczby podmiotów.
Wszystkie programy pracują na nowoczesnej i niezawodnej platformie baz danych – Microsoft SQL Server.
Aplikacje Mobilne Wapro Asseco WAPRO Mobilna firma
Nowoczesne rozwiązania mobilne.

Rozbudowa Programów WAPRO

Wraz ze wzrostem przedsiębiorstwa istnieje możliwość zwiększenia funkcjonalności programów i przejścia do bardziej zaawansowanej linii a także rozbudowania użytkowanego systemu informatycznego Asseco WAPRO poprzez dokupienie licencji na kolejne stanowiska. Programy, które pracowały dotychczas na pojedynczych stanowiskach, można w zależności od nowych potrzeb rozbudować tak, aby współpracując między sobą tworzyły kompleksowy system do zarządzania firmą.

Moduły WAPRO

Programy Asseco WAPRO przeznaczone są do prowadzenia kompleksowej ewidencji działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Pomimo swojej niskiej ceny, posiadają wiele cech, właściwych dla produktów klasy ERP. Są to: programy do ewidencji obrotu towarowego, programy księgowe, kadry i płace oraz środki trwałe i amortyzacja. Poszczególne aplikacje tworzą zintegrowany system, umożliwiający współdzielenie i automatyczną wymianę danych między nimi.

WF-Mag Sprzedaż i magazyn

Program WF-Mag dla Windows przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji towarowo-wartościowej w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych, o różnym profilu działalności. Pozwala na wspomaganie sprzedaży poprzez rozbudowany system wariantów sprzedaży, cenników, upustów, kontrolę zobowiązań i należności. Oprócz tego ułatwia analizę przepływu towarowego, poprzez możliwość tworzenia różnorodnych zestawień przychodów i rozchodów towarów w dowolnym okresie. Wbudowany moduł zamówień pozwala na sprawne zarządzanie zapasami magazynowymi, a moduł rozrachunków i dokumentów finansowych, zapewnia rozliczanie i kontrole stanu płatności w oparciu o raporty kasowe i bankowe.
Różnice miedzy wariantami programu WF-Mag są na tyle duże, że program ten wykorzystują z powodzeniem zarówno małe jednoosobowe firmy jak i duże firmy z sektora MSP (Małe i Średnie Przedsiębiorstwa) posiadające wiele oddziałów, filii czy też punktów sprzedaży detalicznej.

WF-Mag

WF-KaPeR Księga podatkowa i ryczałt

WF-KaPeR dla Windows jest systemem przeznaczonym do prowadzenia księgowości opartej na księdze przychodów i rozchodów lub ryczałtowej ewidencji sprzedaży. Program umożliwia między innymi obliczanie i drukowanie deklaracji podatkowych, rozliczanie samochodów i emisję dokumentów księgowych.
WF-KaPeR dla Windows zawiera mechanizm ewidencjonowania środków trwałych oraz odliczania miesięcznych odpisów amortyzacyjnych. Program umożliwia ewidencję wynagrodzeń oraz tworzenia deklaracji dla ZUS. Dzięki możliwości obsługi wielu podmiotów gospodarczych oraz możliwości pracy w sieci może być z powodzeniem używany również przez biura rachunkowe. Program został tak zaprojektowany, aby użytkownicy rozpoczynający działalność gospodarczą – nie znając szczegółowo przepisów podatkowych – mogli samodzielnie prowadzić dokumentację księgową.

WF-KaPeR

WF-FaKir Finanse i księgowość

WF-FaKir dla Windows jest programem przeznaczonym do prowadzenia księgowości w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych. Program wyposażony został we wszystkie wymagane przepisami prawa mechanizmy potrzebne do księgowania bieżącej działalności podmiotów gospodarczych zobowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych. Charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania. Skutecznie wspomaga prowadzenie ewidencji dokumentów oraz ułatwia analizę wyników finansowych firmy. W każdym momencie program umożliwia wygodny i szybki dostęp do wszelkich zgromadzonych informacji.
Program, ze względu na swoją rozbudowaną funkcjonalność, pełną automatyzację operacji księgowych, ergonomię pracy doskonale sprawdza się również w pracy w biurach rachunkowych.

WF-FaKir

WF-bEST Środki trwałe i amortyzacja

Program WF-bEST dla Windows przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji środków trwałych i wyposażenia, naliczania odpisów amortyzacyjnych oraz generowania not księgowych do programu finansowo księgowego. Wyposażony został w system raportów, umożliwiających łatwą prezentację danych w różnych ujęciach. Wszystkie analizy, wydruki oraz dokumenty oferowane przez program WF-bEST są wykonane w narzędziu Crystal Reports. Dzięki temu są one czytelne i przejrzyste. System daje użytkownikowi możliwość generowania własnych zestawień, dostosowanych do jego potrzeb, a także poprawiania istniejących.
Program WF-bEST ułatwia zarządzanie majątkiem firmy zarówno przedsiębiorstwom, jak i biurom rachunkowym prowadzącym dla klientów ewidencję środków trwałych.

WF-bEST

WF-GANG Kadry i płace

WF-GANG dla Windows jest nowoczesną aplikacją do prowadzenia pełnej i zgodnej z wymogami przepisów ewidencji kadrowo-płacowej. Zapewnia możliwość budowania dowolnych schematów wynagrodzeń. Pracuje w oparciu w oparciu o zdefiniowane kalendarze czasu pracy. Umożliwia ewidencję nieobecności, współpracuje z elektronicznymi rejestratorami czasu pracy. WF-GANG jest systemem elastycznym, dopasowanym do wymagań różnych podmiotów gospodarczych. Znajduje zastosowanie w przedsiębiorstwach i instytucjach o zróżnicowanym stanie zatrudnienia i różnorodnych systemach wynagradzania, i rozliczania czasu pracy. Może też być z powodzeniem wykorzystany w jednostkach budżetowych. Program ułatwia prowadzenie ewidencji kadrowej, naliczanie wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz prowadzenie związanych z zatrudnieniem pracowników rozliczeń z Urzędami Skarbowymi i ZUS.

WF-GANG

WF-Analizy Analizy wielowymiarowe

Program WF-Analizy dla Windows to to program umożliwiający tworzenie wszechstronnych, szybkich i dynamicznych analiz w postaci zestawień tabelarycznych oraz czytelnych wykresów. Program jest uzupełnieniem funkcjonalnym pozostałych aplikacji systemu zarządzania firmą Asseco WAPRO. Przeznaczony jest do analizowania danych zgromadzonych w bazach poszczególnych aplikacji systemu. Analizy mogą być przeprowadzane na podstawie danych handlowych i finansowych firmy, umożliwiając tym samym przeprowadzanie kompleksowych analiz w jednym miejscu. Program bazuje na aktualnych zestawach danych zgromadzonych przez pozostałe aplikacje systemu jednak przetwarza je w odmienny sposób umożliwiając tym samym ich analizę pod zupełnie innym kątem i w niedostępny w tych aplikacjach sposób.

WF-Analizy

WF-CRM Zarządzanie relacjami z klientami

WF-CRM jest przeznaczony do zarządzania relacjami z klientami. Jest narzędziem pozwalającym usprawnić ogrom działań niezbędnych do pozyskiwania i utrzymywania dobrych relacji z klientami. Aplikacja jest przeznaczona dla firm, w których klient, jego oczekiwania i potrzeby stawiane są w centrum zainteresowania.
Umożliwia uzyskanie kompletnego obrazu relacji firmy z klientem tworząc wirtualny i uniwersalny model przedsiębiorstwa. Zaczynając od fazy nawiązania pierwszego kontaktu z klientem, pozwala na uporządkowanie wiedzy o wszystkich sprawach dotyczących konkretnego klienta.

WF-CRM